top of page
mette.jpg

Mette Tams

Kretskonsulent ved BL – Danmarks allmenne boliger

Mette Tams er sosiolog og Kretskonsulent ved BL – Danmarks allmenne boliger*. Hun arbeider med politisk interessevaretagelse for styrer og representantskap i BLs kretser. BLs fremste opgave er å påvirke rammene for den allmenne boligsektorens virke. Dette innebærer å bane veien for politikerne, praktisk, men også å prege deres arbeid politisk og strategisk.

Mette har bakgrunn fra kommunal byplanlegging og har arbeidet med Boligstrategi med spesielt fokus på allmenne boliger i en større dansk kommune.

*BL – Danmarks Almene Boliger er en interesse- og bransjeorganisasjon for ca. 500 boligorganisasjoner. Deres boliger er overkommelige i pris, og har et innebygget fellesskap. Til sammen huser de 1 million mennesker.

#TBF2020

bottom of page