top of page
groha.jpg

Gro Sandkjær Hanssen

Forsker ved OsloMet – By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Velferd, demokrati og offentlig forvaltning

Hanssen er utdannet statsviter (Ph.d, UiO), og hennes forskningsmessige interesser er knyttet til medvirkning, samstyring og styringsutfordringer på lokalt og regionalt nivå, særlig knyttet til byplanlegging. Hun har ledet flere forskningsrådsfinanserte samarbeidsprosjekt; et om hvordan man gjennom styring og utforming kan sikre inkluderende urbane offentlige rom, selv om de er privat eid, utformet og driftet (DEMOSSPACE, 2016-2019), en evaluering av plan- og bygningsloven fra 2008 (EVAPLAN 2008, 2014-2018), et prosjekt om avveiningen av hensyn i kompakt byutvikling (SUSPLAN), og et prosjekt om hvordan kommuner kan øke sin klimatilpasningskapasitet gjennom planlegging og nettverk (GOVRISK).

#TBF2020

bottom of page