top of page
20180119_091411_Kop.jpg

Gerlinde Gutheil-Knopp-Kirchwald

Leder for avdelingen for boligøkonomi og forskning ved Østerrikes forbund for boligforeninger med begrenset profitt (GBV) i Wien, Østerrike.

Dr. Gerlinde Gutheil-Knopp-Kirchwald er sjef for avdelingen for boligøkonomi og forskning ved Østerrikes forbund for boligforeninger med begrenset profitt (GBV) i Wien, Østerrike.

 

Hun har en mastergrad i urban og regional planlegging og en PhD i boligøkonomi. I hennes arbeid gjør hun analyser av boligmarkeder og boligpolitikk i Østerrike og andre steder for å støtte representasjonen av interessene til boligsektoren med begrenset profitt: andelslag og selskaper med begrenset profitt som forsyner ca. 20% av den østerrikske befolkningen med boliger. Forretningsmodellen til GBV er regulert av “Limited-Profit Housing Act” og er basert på prinsippet om å tjene allmennheten i stedet for profittmaksimering.

 

Før hennes tilknytning til GBV, var Gerlinde assisterende professor ved Universitetet for Teknologi i Wien, institutt for romlig planlegging, forskningsenhet for offentlig finansering og infrastrukturpolitikk.

#TBF2020

bottom of page