top of page
Isabel Ruiz Lopez Grape

Isabel Ruiz Lopez

Arkitekt MNAL, Grape Architects

Isabel er arkitekt og opptatt av bærekraftig byutvikling, med spesielt fokus på den sosiale dimensjonen. Gjennom prosjektet Oslo Habitat studerer Grape Architects nye modeller for en mer inkluderende boligutvikling.

#TBF2020

bottom of page