top of page
oddeinardørum.jpg

Odd Einar Dørum

Politiker Oslo Venstre

Odd Einar Dørum er 2. vara til bystyret for Venstre. Han har siden 2018 jobbet for at kommunen skal bruke sin forkjøpsrett aktivt  til fordel for leieboerne. Han har jobbet med både Von der Lippesgt 15 og Maridalsv 128. Dørum jobbet fra 1991 til 2000 aktivt for å sikre ofrene for tvangsbyfornyelsen i Indre Øst.

#TBF2020

bottom of page