top of page
høyoppløslig nærbilde berit irene nordah

Berit Irene Nordah

Forskningssjef ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Bolig-, steds- og regionalforskning.

Nordahl har i en årrekke arbeidet med problemstillinger tilknyttet bolig, planlegging. Nordahl deltok i evalueringen av Plan- og bygningsloven av 2008, med særlig ansvar for analyser av hvordan loven legger til rette for gjennomføring av planer i en urban kontekst.

Nordahl har deltatt i og ledet flere forskningsprosjekter om temaet og har en rekke publikasjoner bak seg. Hun er særlig opptatt forholdet mellom markedsaktører og myndighetene og rammebetingelsene for å få til en boligforsyning som gir rom for alle uten geografisk hopning. Dette har hun formidlet på ulikt vis – som redaktør av en antologi om boligpolitikk, i form av kapitler i bøkene fra evalueringen, i nasjonale og internasjonale antologier om planlegging og boligpolitikk, vitenskapelige artikler, forskningsrapporter, samt gjennom foredrag, undervisning og veiledning av doktorgradsstudenter og masterstudenter. 

#TBF2020

bottom of page