top of page
sigsto.jpg

Sigrid Stokstad

Forsker ved OsloMet - By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Velferd, demokrati og offentlig forvaltning

Sigrid Stokstad er cand. jur. PhD og arbeider med rettsregler om demokrati og styring og organisering av offentlig sektor, blant annet forholdet mellom stat og kommuner. Stokstad jobber for tida med et prosjekt om leiegårdsloven på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

#TBF2020

bottom of page