top of page
Foto_nora.jpeg

Nora Hassel Mørch

Dark Arkitekter

Nora Hassel Mørch jobber i Dark Arkitekter med prosjektet Beboerstyrt Boligutvikling. Prosjektet vil resultere i et boligbygg der beboerne har tatt del i utformingen i tett samarbeid med arkitektene. Dette vil gi boliger med egenart, beboere med sterkt eierskap til boligene sine og generelt bidra til innovasjon i boligutviklingen. Beboerstyrt boligutvikling gir også mulighet for fellesarealer og deleløsninger.

Nora ble uteksaminert fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo i 2017 med diplomoppgaven «Taking Part in Kolstadgata» som er skrevet sammen med Gine Backer Røed. Prosjektet utforsket områdeutvikling og nye sosiale boligkonsepter gjennom brukermedvirkning på Tøyen. Hun er også engasjert i Tøyen Boligbyggelag som vil utvikle gode, rimelige boliger med lokal forankring i Bydel Gamle Oslo.

#TBF2020

bottom of page