Jon Guttu

Arkitekt og boligforsker

Arkitekt Jon Guttu er mangeårig boligforsker ved Byggforsk og Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). Han har særlig studert boligutviklingen i etterkrigstiden og blant annet skrevet boka «Boligvisjoner» (2011) om de ideene fagfolk ville realisere i etterkrigstidens Norge. Nå er han aktuell med biografien om Carsten Boysen (1906 – 1996), boligaktivist, politiker, kooperatør og forsker.#TBF2020

© 2019 Nedenfra Ideelt AS & Growlab Oslo

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon