top of page

man. 10. feb.

|

Skatten Oslo

12:00 Kampen om kvadratene

Oslo kommune har staket ut kursen for en ny kommunal boligpolitikk. Likevel preges debatten ofte av at kommunal boligpolitikk er vanskelig fordi Oslo eier lite eiendom og at en sosial boligpolitikk derfor innebærer store kostnader som et grunnleggende premiss. PS. Påmelding for lunsj

Registreringen er lukket
Se andre eventer
12:00 Kampen om kvadratene
12:00 Kampen om kvadratene

Sted og tid

10. feb. 2020, 12:00 – 16:00

Skatten Oslo, Hagegata 22-24, 0653 Oslo, Norge

Om arrangementet

Kampen om kvadratene

Oslo kommune har staket ut kursen for en ny kommunal boligpolitikk. Likevel preges debatten ofte av at kommunal boligpolitikk er vanskelig fordi Oslo eier lite eiendom og at en sosial  boligpolitikk derfor innebærer store kostnader som et grunnleggende premiss.

 

Kampen om kvadratene er et todelt halvdagsseminar som tar for seg det mest grunnleggende når man snakker om boligpolitikk, nemlig tomte og arealpolitikk. Seminaret vil sette fokus på hvilken tomtepolitikk som må til dersom man ønsker å få opp en betydelig ikke-kommersiell boligsektor i Oslo.

 

Høsten 2019 ga journalist Kjetil Gyberg ut boken boligdrømmen på Manifest forslag. Her tar  han oss med på en reise gjennom Europa der han ser på bolig-, tomte- og arealpolitikk i Wien, Zurich, København og London før han tar oss hjem til Oslo og reflekterer over hvorvidt de internasjonale tilnærmingene er relevante for oss her hjemme. Dette seminaret er inspirert av og bygger løst på problemstillingen fra Boligdrømmen.

 

I den første delen av seminaret blir vi presentert ulike internasjonale praksiser og erfaringer, i hvilken grad det finnes elementer med overføringsverdi til Norge, og hva som skal til for å få til en slik overføring. I den andre delen ser vi på muligheten for at en kommunal innsats i boligpolitikken kan finansieres gjennom strategisk utnyttelse av eiendom som kommunen allerede eier og regulering/fordeling av planskapte verdier i fortettings og transformasjonsområder.    

 

Program

 

12.00 Enkel lunsj (krever påmelding) 

 

12.15 - 13.45 Internasjonale erfaringer

 

Dr. Gerlinde Gutheil-Knopp-Kirchwald, leder for avdeling for boligøkonomi og forskning, GBV Austria. Hun forteller om den nye planloven som har innført rimelige boliger som reguleringsformål.

 

Mette Tams er sosiolog og kretskonsulent ved BL – Danmarks allmenne boliger   Tams forteller om den nye planloven i Danmark som gjør at kommunene kan kreve inntil 25% allmenne boliger i nye byggeprosjekt. 

 

Andrea Jones er rådgiver og koordinator for Brighton & Hove Community Land Trust    Hun forteller om hva en Community Land Trust er og hvordan de jobber sammen med nasjonale strategier og fond for å skaffe land.

 

Günther Arber, enhetsleder avdeling for byutvikling ved rådhuset i Zürich   Zurich er kjent for sine mange kooperativ. Arber forteller om virkemidler og strategier for å gjøre areal tilgjengelig for de sosiale boligkooperativene.

 

Eduard Cabré Romans, International Relations Consultant, Barcelona Housing Department   Romans forteller om Barcelona sine ambisiøse strategier for å forhindre spekulasjon.

 

14.00 - 15.00 Status og muligheter i Norge og Oslo

 

Berit Nordahl, Forskningssjef ved NIBR, Bolig-, steds- og regionalforskning

Hvordan er mulighetene i Norge for å bruke tomte- og arealpolitikk for å tilrettelegge for en sosial boligpolitkk

 

Gro Sandkjær Hanssen, Forsker ved NIBR, Velferd, demokrati og offentlig forvaltning   Kan kommunene bruke strategisk styring av byutviklingen for sosial utjevning?

 

Isabel Ruiz Lopez, Arkitekt MNAL, Grape Architects   Gjennom prosjektet Oslo Habitat studerer Grape Architects nye modeller for en mer inkluderende boligutvikling, blant annet med bruk av kommunale tomter.

 

Sigmund Åas, Partner/Cand.jur./LLM, Arealstatistikk AS

Investeringer i langsiktige pristrender og planregimet sett fra et eiendomsperspektiv.

15.00 - 16.00 Samtale med panel og sal

 

Berit Nordahl, Forskningssjef ved NIBR, Bolig-, steds- og regionalforskning 

Sunniva Holmås Eidsvoll leder Oslo SV

Pia Farstad von Hall Bystyrerepresentant / Leder av Oslo Høyres Kvinneforum

Mari Holm Lønseth, Stortingsrepresentant og boligpolitisk talsperson for Høyre  

Kari Elisabeth Kaski Stortingsrepresentant for SV fra Oslo og medlem av finanskomiteen.

Del denne eventen

bottom of page