top of page

ons. 12. feb.

|

Aktivitetshuset K1

09:00 Tøyen Boligkonferanse

Tøyen boligkonferanse har gjennom tre år tatt utgangspunkt i boligutfordringer lokalt på Tøyen og belyst disse gjennom internasjonale eksempler på alternative og innovative boligløsninger. Fokuset er på et beboer- og nabolagsperspektiv på bolig- og byutvikling basert på samskaping og medvirkning.

Registration is Closed
See other events
09:00 Tøyen Boligkonferanse
09:00 Tøyen Boligkonferanse

Sted og tid

12. feb. 2020, 09:00 – 16:00

Aktivitetshuset K1, Kolstadgata 1, 0652 Oslo, Norge

Om arrangementet

Tøyen boligkonferanse har gjennom tre år tatt utgangspunkt i boligutfordringer lokalt på Tøyen og belyst disse gjennom internasjonale eksempler på alternative og innovative boligløsninger. Fokuset er på et beboer- og nabolagsperspektiv på bolig- og byutvikling basert på samskaping og medvirkning. 

I 2016 vedtok Bydel Gamle Oslo å bli en “pilotbydel for gode boligsosiale løsninger”. Dette ble fulgt opp med en eksempelsamling med samme navn i 2017. 

I 2019 lanserte Oslo kommune en økt boligpolitisk satsning basert på et nytt kunnskapsgrunnlag for en ny kommunal boligpolitikk. 

Tøyen boligkonferanse vil se på hvordan disse vedtakene og politiske strategiene på to ulike kommunale nivå kan sees i sammenheng og styrke hverandre.    Kan bydelens med sitt ønske om å bli en pilotbydel for gode boligsosiale løsninger ta en rolle som lokomotiv for den nye kommunale boligpolitikken?

PROGRAM  

VELKOMMEN

09.00 - 09.20 Kaffe / bakst / frukt

09.20 - 09.30 Ole Pedersen, Nedenfra og Tøyen boligbyggelag

09.30 - 09.40 Hanna Marcussen, Byråd for byutvikling  

INTERNASJONAL INSPIRASJON

09. 40 - 10.10 Barcelona Right to Housing Plan v/ Eduard Cabré Romans, Byrådsavdeling for bolig

10.10 - 10.30 Sostre Civic, et boligkooperativ i Barcelona v/ Clara Triviño

10.30 - 10.45 Kaffe og benstrekk

INTERNASJONAL INSPIRASJON FORTSETTER

10.45 - 11.10 Brussel Community Land Trust v/ Joaquín de Santos (koordinator) og Pascale Athey (beboer)

11.10 - 11.30 Brighton & Hove Community Land Trust ved Andrea Jones

LUNSJ

11.30 - 12.15

BOLIGPOLITIKK FRA OMRÅDELØFT TIL BYDEL OG OSLO KOMMUNE

12.15 - 12.30 Områdeløft og Pilotbydelen v/ Kjersti Grut, Programleder områdeløftene 

12.30 - 12.50 Ny boligpolitisk satsning for Oslo Kommune v/ Rasmus Reinvang, byrådsavd. for byutvikling

12.50 - 13.10 Boligsosial strategi i Bydel Gamle Oslo v/Tore Pran, Bydelsdirektør

13.10 - 13.30 Bydel Gamle Oslo som pilotbydel for boligsosiale løsninger, v/Teodor Bruu, leder for Bydelsutvalget Gamle Oslo

13.30 - 14.00 En ny kommunal boligpolitikk for nærmiljø og nabolag? v/ Sarah Prosser, Ashoka og Tøyen Unlimited

14.00 - 14.15 Kaffe og benstrekk

DET LOKALE PERSPEKTIVET

14.15 - 14.30 Det lokale boligbehovet ved gårdsstyret i kommunale gårder.

14.30 - 14.45 Hagegata 30 og andre lokale prosjektmuligheter ved Tøyen Boligbyggelag

SAMTALE: BOLIGSOSIALE LØSNINGER

14.50 - 15.40 Hvordan lokale initiativ, bydel og kommune kan jobbe gjensidig forsterkende for nye boligsosiale løsninger og en ny boligpolitikk for en tredje sektor?

Del denne eventen

bottom of page