Tøyen

Boligfestival

2020

10. – 16. februar

FOLK TRENG HUS

Om Tøyen boligfestival

TBF

2020

#

Velkommen til Tøyen boligfestival 2020. Den første boligfestivalen av sitt slag i Norge. Tøyen boligfestival (TBF) springer ut av Tøyen boligkonferanse og er inspirert av International social housing festival.

Tøyen boligkonferanse har vært arrangert tre år på Tøyen. Konferansen har sett på konkrete boligutfordringer på Tøyen. På mange måter har Tøyen og Bydel Gamle Oslo de samme utfordringene på boligmarkedet som resten av byen og andre storbyer, bare mer konsentrert. Både utfordringene, og tilnærmingene til løsninger, som har vært diskutert på Tøyen boligkonferanse, har sånn sett hatt byomfattende og nasjonal relevans. 

 

Når boligkonferansen nå blir til en boligfestival åpner det opp for et større tilfang av ulike presentasjoner, samtaler og diskusjoner enn hva man får plass til på en enkelt konferanse. De overordnede problemstillingene er fortsatt de samme med fokus på sosial bærekraft, nabolags- og beboerstyrt boligutvikling og nye boligløsninger som skaper gode, blandede bomiljø og gir flere en rettferdig tilgang på gode boliger.

 

Tøyen boligfestival retter seg mot politikere, offentlig sektor, fagmiljø og nærmiljø og alle som er interessert i bolig, boligpolitikk og nye boligløsninger. Det er derfor en blanding av dag, ettermiddag og kveldsarrangementer som spenner fra heldagskonferanse og faglig tunge seminarer til lettere kveldsarrangementer med debatter, inspirasjonsforedrag, bokbad, film. Og selvsagt en nabolagsfest som avslutning. 

Festivalen arrangeres av Nedenfra Ideelt AS i samarbeid med Tøyen boligbyggelag. I tillegg er det flere samarbeidspartnere som er med og arrangerer enkeltmøter.

 
Vi håper festivalen gir inspirasjon, faglig påfyll, anledning til å bygge nettverk og hyggelige sosiale møter på Tøyen.

Vi takker alle som stiller opp og bidrar til at festivalen lar seg gjennomføre, våre samarbeidspartnere og selvsagt Husbanken og Oslo Kommune som finansierer festivalen.

 

#TBF2020

 

 

 

 

Tøyen boligkonferanse

Feb 12, 2020, 9:00 AM
Aktivitetshuset K1
Tøyen boligkonferanse har gjennom tre år tatt utgangspunkt i boligutfordringer lokalt på Tøyen og belyst disse gjennom internasjonale eksempler på alternative og innovative boligløsninger. Fokuset er på et beboer- og nabolagsperspektiv på bolig- og byutvikling basert på samskaping og medvirkning.
 
 

Program

  • 16:00 Nabolagsfest
    Aktivitetshuset K1
  • 19:30 Rapportlansering TBBL - Tøyen Boligbyggelag
    Skatten Oslo
  • 18:00 Maridalsveien - Work in progress
    Skatten Oslo
  • 16:00 The Pruitt-Igoe Myth - Filmvisning med Kritisk bynettverk
    Deichman Tøyen
  • 09:00 Medvirkning og boligutvikling
    Oslo kommune Plan- og bygningsetaten
  • 18:00 Bokbad
    Deichman Tøyen
  • 16:00 Beboerdrevet boligutvikling i Barcelona og Oslo
    Skatten Oslo

Flere arrangementer legges til fortløpende

Foredragsholdere

Teodor Bruu

Berit Irene Nordahl

 

Støttespillere og samarbeidspartnere

© 2019 Nedenfra Ideelt AS & Growlab Oslo

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Instagram Icon