top of page

ons. 12. feb.

|

Skatten Oslo

18:00 Kommunal forkjøpsrett og kampen for egen bolig

Hvordan kan kommunal forkjøpsrett være en viktig strategi og virkemiddel for å løfte leietakere inn på boligmarkedet. Og hvordan kommunal forkjøpsrett kan bidra til at flere leietakere får muligheten til å kjøpe egen bolig.

Registreringen er lukket
Se andre eventer
18:00 Kommunal forkjøpsrett og kampen for egen bolig
18:00 Kommunal forkjøpsrett og kampen for egen bolig

Sted og tid

12. feb. 2020, 18:00 – 19:30

Skatten Oslo, Hagegata 22-24, 0653 Oslo, Norge

Om arrangementet

Hvordan kan kommunal forkjøpsrett  være en viktig strategi og virkemiddel for å løfte leietakere inn på boligmarkedet. Og hvordan kommunal forkjøpsrett kan bidra til at flere leietakere får muligheten til å kjøpe egen bolig.

Byrådet har signalisert at de ønsker å ta kommunal forkjøpsrett mere aktivt i bruk. Samtidig viser praktisk erfaring at det ikke nødvendigvis er så lett. I tillegg er bruk av kommunal forkjøpsrett også avhengig av nasjonal lovgivning. Kan kommunal forkjøpsrett likevel ha en framtidig som et viktig virkemiddel for å hjelpe flere leietakere til å bli boligeiere og sånn sett også bidra til å stabilisere eiendomsmarkedet i Oslo?      

Program: 

Innledninger 

Sigrid Stokstad Forsker ved OsloMet - By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Velferd, demokrati og offentlig forvaltning. Stokstad jobber med en rapport for KMD om kommunenes bruk av forkjøpsretten i leiegårder. Hun innleder om det rettslige grunnlaget og praksis, og litt om muligheter og begrensninger som  ligger i lovverket.

Jan V. Jacobsen har vært engasjert med kommunal forkjøpsrett siden salget av sykehjemsboligene i 2005. Han sitter i dag i styret i borettslaget Von der Lippes gate 15 som vant retten til forkjøpsrett i sak med Fredensborg AS.   

Cathrine Brun er beboer i og aktivist for Maridalsveien 128. Beboerne i Maridalsveien 128 har nå fått varsel om at de må flytte ut av sine hjem 1 juli etter at de tapte kampen for forkjøpsrett.    

Avsluttende samtale 

I tillegg til innlederne deltar Odd Einar Dørum i samtale etter innledningene. Odd Einar Dørum har et langvarig engasjement for kommunal forkjøpsrett og har ved interpellasjon tatt opp i bystyret hva kommunen kan gjøre for å sikre leieboeres rettigheter ved bruk av kommunal forkjøpsrett.     

Meld deg gjerne på for oppdatering om eventuelle endringer

Del denne eventen

bottom of page